EN | BG

Enquiry

For more information about Sofia Airport Center or available space, please send us your enquiry or visit us at our Management Office in Building B3, ent. 4, suite R.
Verification code
captcha

 С настоящото декларирам, че съм запознат с Политика за защита на лични данни и давам доброволно изричното си информирано съгласие София Еърпорт Център да обработва предоставените от мен лични данни съгласно условията на тази Политика за защита на лични данни във връзка с отправени от мен запитвания. Това съгласие мога да оттегля по всяко време чрез имейл на адрес: ns@cerescee.com